В Русе приключи курса по „Блоково програмиране на дронове“

С официално награждаване приключи пилотното издание на курса по „Блоково програмиране на дронове“

            Между 26-ти октомври и 30-ти ноември 2019, екип от Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведе първото по рода си обучение по „Блоково програмиране на дронове“. Участници, в общо 20-те занятия, бяха ученици от 7-ми клас на СУ „Васил Левски“ и техните учители Тодор Йорданов, Мария Иванова-Тодорова и Филип Тодоров.

Кулминацията на курса беше награждаването на всички ученици, което се състоя на 14-ти Декември 2019 в Аулата на СУ „Васил Левски“. Сертификатите за участие в обучението бяха връчени на децата лично от г-н Пенчо Милков, Кмет на Община Русе, а гости на събитието бяха г-жа Росица Георгиева, Началник на Регионалното управление на образованието в Русе, г-н Галин Ганчев, директор на СУ „Васил Левски“, учители, ученици и техните родители.

В рамките на занятията от курса бяха разгледани видовете безпилотни летателни апарати (БЛА), техните структурни компоненти и функционални възможности, както и настоящите и бъдещите сфери на приложение на дроновете. Основен акцент на обучението беше реалната работа и възможността за програмиране на малките образователни мултикоптери DJI Tello Iron Man Edition. Учениците се запознаха със средата за блоково програмиране на дроновете и я инсталираха върху собствените си мобилни устройства, след което се фокусираха върху създаването на различни програмни решения за поставените им 12 практически задачи. Част от мисиите включваха автономното управление на дроновете, а освен основни процеси, като тези по излитане и кацане, учениците се научиха и как да изчертават двумерни и тримерни геометрични фигури и букви с дроновете, как да правят лупинги и как да изпълняват сложни мисии със следване на предефинирани маршрути.

Докато играеха и се забавляваха, участниците в курса усвоиха и нови знания по математика. Част от задачите изискваха прилагането на теоремата на Питагор, прилагането на sin и cos, намиране на външните ъгли на фигурите, използване на редицата на Фибоначи и златното сечение за изчертаване на квадратна спирала, както и изчисление на дължините на страните и намиране на ъглите в петоъгълник и шестоъгълник. Освен по математика, учениците получиха нови знания и по информационни технологии, включително, как се оптимизират програмните кодове, как да използват условни оператори и програмни цикли с предусловие и постусловие, как се дефинират и използват променливи и др.

Второ издание на курса по „Блоково програмиране на дронове“ се провежда през м. Декември 2019 с ученици от МГ „Баба Тонка“ – Русе.

Провеждането на обученията е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на сводния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Pin It on Pinterest