В Русе обсъдиха работния процес в яслите и домовете за възрастни хора

Взаимодействието между общинската администрация и ръководителите на детски ясли и на домове за възрастни хора беше темата на срещата, водена от зам.- кмета по „Хуманитарни дейности“ Енчо Енчев.

Той представи информация за организацията на работа в детските ясли, създадена от общинска администрация, предвид обявеното извънредно положение и действията в сегашната епидемична обстановка.

Идеята на администрацията е хората, заети в тези звена да не използват неплатен отпуск, за да не остават без доходи, а да оползотворяват максимално времето си с дейности, свързани с облагородяването на работните си места. Почистването на дворовете, освежаването на огради и на катерушки, както и редовната дезинфекция на помещенията, ще дадат възможност яслите да бъдат много по-приветливи, когато децата се върнат в тях.

Г-н Енчев информира колко е важно да се окаже подкрепа на персонала в специализираните институции за възрастни хора от страна на директорите на детските ясли, които да мотивират и убедят персонала си, че в такива кризисни моменти е необходимо да бъдем солидарни и да си помагаме. В тази връзка ги запозна с писмо от Министъра на здравеопазването за възможността служителите да бъдат пренасочвани към здравни и социални заведения.

Заместник-кметът благодари на медицински специалисти от „детско и училищно здравеопазване“, които съвместно с експерти от РЗИ дават дежурства на граничен пункт Дунав мост, както и на служителите от общинска администрация, които следят дали карантинираните лица спазват предписанията по домовете си.

Бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с техническото обезпечаване на детските ясли и домовете за възрастни хора в общината.

Pin It on Pinterest