В РБ „Партений Павлович“ Силистра откриха фотографска изложба в

Една фотографска снимка може да бъде истинско художествено произведение на изкуството, предава настроения и чувства, подчертава характери или изобразява картини със силен заряд, които доставят естетическа наслада на зрителя.

Естетическите качества на един фотопродукт, неговото емоционално въздействие и познавателна стойност са огромни, а когато това е направено с умение и със спазване на основните правила за композиция и пропорция, фотографията е изкуство с висока художествена и естетическа стойност.
В това се убедиха гостите на поредната фотографска изложба в Регионална библиотека „Партений Павлович“, които се насладиха на художественото майсторство на Луиза Николова и Донка Борисова от Майсторския клас на маестро Илия Иванов. В продължение на една година двете момичета са усвоявали фотографските „тайни“ и умения, за да „избухнат“ в танц от цветове и техники, и с таланта си да сътворят една магическа реалност, уловена от първо от сърцето, а след това и от фотообектива!
На откриването на изложбата на 8 юли, г-жа Даниела Недялкова – директор на Библиотеката, поздрави маестро Иванов и талантливите му възпитанички за художественото изящество, въплътено във фотоси. Г-жа Цветана Игнатова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра, приветства културната проява и поднесе на авторките и на техния ментор подаръци от името на д-р Найденов – кмет на Община Силистра.
Маестро Илия Иванов, за изложбата: „Една интересна изложба в камерен формат със сюжети от няколко жанра, но добре подредена, качествено експонирана и много добре идейно-смислово композирана, с богати елементи от природа, натюрморт, портрет, експеримент и фоторазказ на две млади, но много интересни фотографки – Луиза Николова и Донка Борисова!“
Почитателите на фотографското изкуство могат да се насладят на творбите, които са позиционирани в изложбеното фоайе на Регионална библиотека – на първи етаж, до края на месец юли.

Pin It on Pinterest