В Радювене, община Ловеч, откриха две чешми, изградени по проект на ПУДООС

В село Радювене, община Ловеч, на 23 ноември бяха открити две чешми, изградени по проект на ПУДООС.

Това стана в присъствието на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, секретаря на Община Ловеч Даниела Цанова, главния архитект на общината арх. Минчо Петков и Десислава Йорданова, главен експерт „Подготовка на проектни предложения“. Чешмите са с обособени зони за отдих и озеленяване, съобщи кметът на селото Игнат Игнев. Проектът е на стойност 10 000 лева.

„Тези малки проекти към МОСВ са една възможност, която вашият кмет използва много умно. Те са възможност за привличане на допълнителен ресурс извън бюджета, защото това външно финансиране идва след доказване на необходимост в конкурсни условия. Този чешми са особено важни през лятото, когато недостига вода, от друга страна те са една традиция и имат сантиментална стойност“, обърна се към местните хора кметът Корнелия Маринова. Тя пожела да ги ползват с удоволствие за отдих и почивка, както и да ги пазят, защото са много хубави. Водосвет и на двата обекта отслужи отец Кънчо Кабадийски.

Една чешма е известна като „Новомахленска“, а другата като „Горча“. Те черпят вода от собствени водоизточници. Тези извори са дълбоко свързани с бита и местната култура, казаха възрастни хора, като си спомниха младините.

Pin It on Pinterest