В проектобюджет 2020 на Варна: 40% за образование

154 021 000 лв. са заложени във функция „Образование“ на Варна в проектобюджета за 2020 година.

Средствата са с най-голям относителен дял – 40% от общия бюджет на общината, и са увеличени с 11,3 млн. лв. спрямо м.г., съобщи кметът Иван Портних. Парите ще се инвестират в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално-техническа база за образование.

„Образованието е най-добрата инвестиция – и за младите хора, и за нашия град. Затова продължаваме традицията да отделяме най-много средства за тази функция“, заяви кметът.

7,9 млн. лв. са предвидени за капиталови разходи в сферата на образованието. Предстои да се направи основен ремонт и промяна на предназначението на сградата на Дом „Другарче“, която ще стане филиал на детска градина „Петър Берон“ с 4 градински групи и 1 яслена група. Ще бъде завършено изграждането на детска градина „Карамфилче“. Готови са проектите за още четири нови градини – на ул. „Хъшове“ №2;  в с. Тополи , за нови корпуси на ДГ №39 „Приказка“ и ДГ №14 „Дружба“. За тях Община Варна е подала проектно предложение за финансиране от централния бюджет. Продължава изграждането на НУ „Васил Левски“ в кв. Аспарухово“ и преустройство на помещения в Първа Езикова гимназия. Ремонт и реконструкция на площадките за игра ще бъде направен в 12 детски градини и 5 училища – СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, IV ЕГ „Фр. Ж. Кюри“, СУЕО „А. С. Пушкин“ и ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“.

1,1 млн. лв. са заделените средства за общински образователни програми – „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г.“, „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 г.“,  „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2020 г.“

Pin It on Pinterest