В Перник започва полагането на новия довеждащ водопровод

До края на идната седмица ще започне полагането на новия довеждащ водопровод от резервоара в кв. Могиличе до кв. Варош.

Връзката ще бъде изградена на главен клон 3, който подава вода към гр.Батановци. Трасето, по което трябва да бъдат монтирани тръбите, е малко над 3 км. Там, където има възможност, тръбите ще бъдат полагани по безизкопен начин. На местата, където ще бъде подменян водопроводът вече са доставени част от тръбите

Pin It on Pinterest