В Перник продължава маркирането на излезли от употреба МПС

През изминалата седмица Общинският инспекторат е маркирал над 50 излезли от употреба моторни превозни средства в централната градска част, кварталите „Тева“, „Изток“, „Мошино“ и „Църква“. Общинските служители чрез залепен върху автомобила стикер са предупредили собствениците, че в тримесечен срок трябва да премахнат автомобилите, защото в противен случай те ще бъдат премахнати принудително.Стикирането на излезли от употреба МПС ще продължи и през следващите седмици.

Pin It on Pinterest