В Перник напредва работата по надлез „Иван Вазов“

Почти 90% е завършена работата по полагането на бетоновата настилка на надлез „Иван Вазов“.

Монтирани са и по-голяма част от огражденията на съоръжението. Паралелно се довършва работата по пешеходните зони на моста. Фирмата изпълнител обяви, че при подходящо време през идната седмица ще бъде положен слой хидроизолация, след което ще се пристъпи към асфалтирането. В първоначалния проект за реновирането на съоръжението не е предвиден ремонт на стълбите, които обаче са в лошо състояние. Затова изпълнителите на ремонта обявиха, че за своя сметка ще обновят стълбите от двете страни на моста. На подстъпите ще бъде положена нова настилка, хидроизолация, както и осветление.

Pin It on Pinterest