Региона

В Община Съединение организират демонстративно гласуване с машина

Демонстрационни пробни гласувания във всички населени места на територията на Община Съединение, в които ще се гласува с машини в изборите за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024 г., ще се проведе както следва:

04.06.2024г. /вторник/ 09:00 -11:00 часа в село Найден Герово- в Клуба на пенсионера

04.06.2024г. /вторник/от 12:00- 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Съединение

05.06.2024г. / сряда/ 09:00 -11:00 в село Царимир в Клуба на пенсионера

05.06.2024г. / сряда/ 11:30 -13:00 в село Неделево в Клуба на пенсионера

05.06.2024г. / сряда/ 13:30 -15:00 в село Малък Чардак в Клуба на пенсионера

05.06.2024г. /сряда/ 15:30 -17:00 в село Голям Чардак в Клуба на пенсионера 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest