В Община Ловеч връчиха бюджетите за 2021 г. на директорите на училища и детски градини

В Община Ловеч връчиха бюджетите за 2021 г. на директорите на училища и детски градини, като това стана на 24 март в приемната на Общината в Бароковата къща.

Всеки директор получи важните документи от кмета Корнелия Маринова в присъствието на заместник-кмета Венцислав Христов. Първи бяха представителите на детските градини, после последваха и училищните директори.

Кметът използва срещата с ръководителите, за да отправи някои пояснения и препоръки:

„ Бюджетът на функция „Образование“ за тази година е 20 441 056 лева за училища и детски градини. Това съставлява 40.46% от общия бюджет, който е 50 455 160 лева. Вижда се, че образованието заема много сериозна част и това не е просто приоритет, но определя и нашето разбиране като ръководство за отговорността на образованието. Това означава по-големи изисквания към всички. С този голям ресурс ние очакваме да видим и едно удовлетворение от страна на децата като потребители на услугите.“

Кметът съобщи още, че от тези средства държавата осигурява 19 310 911 лв. (62.23% от общия бюджет за държавни дейности). Местните дейности и дофинансиране са 1 100 145 лв. (5.66% ).

Спрямо 2020 г. има увеличение с 12.20% (от 18 192 267 лв. за 2020 г. сега бюджетът става 20 441 056 лв. за 2021 г.).

Утвърдените бюджети са съставени в съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба, разпределени по тримесечия в процентно съотношение 30:25:20:25. Почти всички детски градини са с бюджет над половин милион лева, а има една с бюджет над 1 млн. лева, подчерта кметът на Община Ловеч.

Помислете как да управлявате този бюджет, че да имате възможност за инвестиции в средата, посъветва директорите кметът Корнелия Маринова.

Pin It on Pinterest