В Община Хасково провеждат проучване

„Фондация ХАЛО 2019“ в партньорство с Община Хасково провежда проучване, което цели да изследва какви са нагласите на жителите на Хасково и селата от община Хасково по отношение на въвеждането на нови форми за гражданско участие.

Проучването се осъществява чрез попълване на следния онлайн формуляр: https://forms.gle/2Ymy5S2Ww9TGVMxh7 .

Попълването отнема 2-3 минути и е анонимно.

Проучването се осъществява в рамките на проект „Инициатива за граждански бюджети“, който се осъществява с финансова подкрепа в размер на 7000 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Активни граждани – www.activecitizensfund.bg.

Основната цел на проект „Инициатива за граждански бюджети“ е участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики.“

Pin It on Pinterest