В Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на комисията „Военни паметници“

Днес в Областна администрация се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници”, председателствано от зам. областния управител Димитър Драчев.
В началото на заседанието г-н Драчев припомни, че една от основните задачи, които Комисията трябва да изпълнява, е да оказва съдействие на държавните и общински органи по въпроси, свързани с издирване, проучване, картотекиране, опазване и възстановяване на военните паметници на територията на област Стара Загора. 
Диана Атанасова, началник отдел „Култура“ в Община Стара Загора, запозна присъстващите с внесения проект за включване на 35 паметници в Областния регистър Военни паметници Стара Загора.
След края на презентацията Стефан Пенев, председател на СОСЗР, Стара Загора, и  Иво Антонов от МО изразиха задоволство от работата на Областната комисия Военни паметници Стара Загора и направените предложения.
Членовете на Областната комисия „Военни паметници” обсъдиха внесените предложения и гласуваха за включването на 34-те паметници в Областния регистър. 
Комисията взе единодушно решение, че паметникът в с. Калитиново, който увековечава саможертвата на загинали руски войни, не отговаря на изискванията на Закона за военните паметници и не би следвало да се включва в Областния регистър.
Членовете на Комисията направиха и предложение за разширяване на определението, посочено в чл. 4 от Закона за военните паметници, което ще бъде изпратено до министъра на отбраната. Предложението бе в определението за военен паметник да бъдат включени и паметни плочи и трайни символи в прослава на бивши военни поделения.

Pin It on Pinterest