Региона

В област Ловеч стартират национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества  в училищна среда 

Eкип от Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно  – информационен център /ПИЦ/ към Община Ловеч на 16 ноември 2023 г. проведе информационна среща с училищни специалисти от област Ловеч във връзка със стартиране на Национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. Сега тръгват две нови програми – една тригодишна за ученици  от 5 – 7 клас, и една четиригодишна за 8 – 11 клас.

В период за три изминали  години експертите от ОСНВ и ПИЦ организираха обучения  за реализиране на  превантивна програма „Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас и превантивна програма „От връстници за връстници“, обхващаща учениците от 8 до 11 клас. И двете Национални програми са разработени от екипи на Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с експерти от Превантивно – информационните центрове в страната. Основна цел на превантивните програми е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите.

Програмите използват предимно интерактивни методи и подходи и са насочени към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. В превантивната програма, насочена към ученици 8-11 клас, е заложена и активна работа по подхода „връстници обучават връстници“, чрез сформиране и обучение на училищни доброволчески екипи. В Националните превантивни програми, освен обучения на ученици, са предвидени и информационни срещи с родители и учители, което е предпоставка за тяхната ефективност и възможност за обхващане на всички заинтересовани страни в процеса на превенция на рисковото поведение на учениците.

Екипът на ОСНВ и ПИЦ към Община Ловеч предостави ръководства за работа на училищните специалисти по двете превантивни програми и пое ангажимент за организиране на регулярни срещи за подкрепа и работа по конкретни казуси, възникнали от практиката при осъществяване на програмите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest