В област Габрово започва обследване на язовирните стени и съоръженията към тях

Междуинституционална комисия, определена със Заповед на областния управител Борислав Бончев, започва обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област Габрово.

Проверките ще се извършват на териториален принцип и по утвърден график в периода 15 юни – 29 октомври.

               В тази връзка представителите на общинските администрации от Комисията следва да информират всички собственици/ползватели на язовири за графика, който ще се изпълнява. От своя страна собственици/ползватели на язовири следва да разполагат с необходимата документация за съоръжението, която трябва да представят по време на проверката, да бъдат подсигурени необходимите технически средства за проверка изправността на изпускателните кранове, както и да уведомят съответните хидроспециалисти отговарящи за съоръжението, които също да присъстват.

              След  приключване на проверките Комисията изготвя доклад с обобщена информация за състоянието на язовирите.

              Графикът за изпълнение на проверките ще бъде достъпен и на интернет страницата на Областна администрация в раздел „Търгове, обяви, конкурси“

Pin It on Pinterest