В ОА – Кюстендил се проведоха заседания на Областния щаб и на Областните съвети по сигурност и за намаляване на риска от бедствия

Три заседания се проведоха днес в Областна администрация – Кюстендил, председателствани от губернатора Виктор Янев. В тях взеха участие представители на различни регионални институции и на всички общини от областта. На работните срещи присъства също главният секретар Гергана Михайлова, а в Съвета по сигурност взеха участие зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин.

По време на първото заседание членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия съгласуваха единодушно Плана за област Кюстендил. Пред присъстващите Ивета Борисова – н-к група, ОКИЦ, РДПБЗН, представи видовете опасности, включени в Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Тя описа ролите, функциите и отговорностите при реагиране на Областния щаб за изпълнение на плана.

В рамките на деня се проведе и заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. По време на него бяха представени подробно различните части на Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил – „Обща част“, „Горски пожари“, „Транспортни катастрофи“, „Наводнение“, „Радиационна авария“, „Свлачища“, „Снегонавявания и обледяване“ и „Земетресение“.

По време на Съвета също бяха представени и съгласувани постъпилите Общински планове за защита при бедствия на общините Бобов дол, Невестино и Бобошево. Акцент в работната среща бе и представянето на таблица за оценка на риска на опасностите и списък на функциониращи и уязвими обекти на територията на областта.

Членовете на Съвета взеха единодушно решение за приемане на разработения Областен план за защита при бедствия на област Кюстендил. Решението ще се изпрати за съгласуване със Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.

В рамките на деня в Областна управа се проведе и заседание на Областния съвет по сигурност. Присъстващите бяха запознати с Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Бе представен и списъкът на функциониращи и уязвими обекти на територията на областта, както и таблицата за оценка на риска на опасностите.

Pin It on Pinterest