В Ловеч обучиха медицински специалисти от училища, детски градини и детски ясли за работа с деца с диабет

Община Ловеч е партньор в изпълнението на Проект „България срещу диабета“, който се изпълнява от Лайънс клуб-Видин, съвместно с всички Лайънс клубове в България, Българска асоциация „Диабет“, Българското Национално сдружение по детска ендокринология и с подкрепата на всички общини в 28-те области в страната. 

Една от специфичните цели на проекта е да се обучат медицински специалисти от училища, детски градини и детски ясли за полагане на грижи за деца с диабет тип 1, създавайки едновременно национален регистър на обучените медицински лица и национален  регистър на децата с диабет тип 1.

Във връзка с това на 2 и 3 септември в Ловеч се проведе обучение, в което се включиха 26 медицински специалисти от здравните кабинети на всички детски градини училища и детски ясли. 

Обучението се проведе от високо квалифицирани специалисти и преподаватели в МУ – Плевен:  д-р Ирина Халваджиян – педиатър-ендокринолог и преподавател в Медицински университет – Плевен, Факултет „Медицина“ и м.с. Маргарита Иванова – преподавател в МУ – Плевен, Факултет „Здравни грижи“ на тема: „Грижи за децата със захарен диабет в училище/детска градина/детска ясла – роля на училищните власти и на медицинските екипи от здравните кабинети“. 

Целта на обучението е надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за по-качествена работа с деца с диабет тип 1 и повишаване на грижите за децата с диабет в училищата, детските градини и детски ясли, като с това се подпомогне тяхното нормално физическо и психическо развитие от ранна детска възраст. 

Темите бяха много полезни и актуални и бяха презентирани по интригуващ начин от лекторите. Важно място в подготовката на медицинските специалисти бе отделено и на разясняване на възможни проблеми в условията на училищата и детските градини.

Медицинските специалисти получиха допълнителни познания за диабетна кетоацидоза, дадоха се разяснения за хипогликемията, хипергликемията и индикаторите за поставяне на Глюкагон. Освен познания за същността на детския диабет тип 1, професионалистите по здравни грижи придобиха и практически умения за съвременната инсулинова терапия и контрол. Обучението включи измерване на кръвна захар, поставяне на инсулин, работа с  инсулинови помпи и инсулинови писалки.  По време на обучението медицинските специалисти научиха как да се действа при спешни ситуации, за да имат те увереност, че могат да бъдат полезни на пациентите и могат да помогнат на тези деца за да имат едно нормално ежедневие, без риск за тяхното здраве, а родителите на деца с диабет тип 1 да могат да бъдат спокойни за здравето и бъдещето на децата си.

След провеждане на обучението, всичките медицински специалисти, присъствали на обучението, попълниха тест и ще получат сертификат, който удостоверява повишаване на професионалната им квалификация.

Pin It on Pinterest