Региона

В Ловеч наградиха пожарникари по повод професионалния им празник

По повод професионалния празник на служителите на ГДПБЗН – МВР „14 септември“ в Ловеч се проведе тържество.

На него заместник-кметът на Община Ловеч Даниел Колев връчи поздравителен адрес на Петър Петров, директор на РД НА ПБЗН – Ловеч, поздравителен адрес. Ловчанският митрополит Гавриил отслужи водосвет пред сградата на пожарната.

За постигнати високи резултати в служебната дейност и продължителна служба в МВР са наградени от министъра на Вътрешните работи с отличие „Писмена похвала” съгласно чл.192(1), т.1 от ЗМВР следните служители на РСПБЗН-Ловеч: мл. експерт Йовчо Стоев Трифонов – командир на екип и мл. експерт Добромир Ангелов Табаков – командир на екип.

За конкретен съществен принос при изпълнение на професионална задача и постигнати високи резултати в служебната дейност са наградени от главния секретар на МВР с отличие „Писмена похвала” следните служители – мл. експерт Светлин Павлинов Хубанов – Командир на екип; мл. експерт Христо Едрев Христов – командир на екип; мл. експерт Тихомир Руменов Станчев – командир на екип; мл. инспектор Христо Пенков Бързашки – водач на специален автомобил, той е и пожарникар. Посочените са проявили доблест и висок професионализъм, като част от модула за наземно гасене на горски пожари, изпратен на територията на Република Гърция от 22.07. до 04.08.2023 г.

За постигнати високи резултати в служебната дейност са наградени от директора на ГДПБЗН-МВР с отличие „Писмена похвала” следните служители на РСПБЗН – Ловеч: мл. инспектор Ерхан Мустафов Велиев – водач на специален автомобил, мл. инспектор Генко Светославов Генков – ст. пожарникар в Участък ПБЗН – Угърчин, мл. инспектор Борислав Светославов Игнатов – водач на специален автомобил, той е и пожарникар в Участък ПБЗН – Угърчин.

За конкретен съществен принос при изпълнение на професионална задача и постигнати високи резултати в служебната дейност са наградени от ВПД директора на РДПБЗН – Ловеч с отличие „Писмена похвала” служители, проявили съобразителност, инициативност и висок професионализъм при ликвидиране на произшествие, възникнало на 10.07.2023 г., в склад на „Бонмикс“ ЕООД – гр. Ловеч. А именно мл. експерт Асен Иванов Миковски – командир на екип; мл. експерт Петър Николов Петров – командир на екип; мл. експерт Даниел Гошев Давидов – командир на екип; мл. експерт Иван Василев Зъзров – командир на екип; мл. инспектор Венко Неделчев Величков – водач на специален автомобил, мл. инспектор Илиян Юлис Вачев – водач на специален автомобил, той и пожарникар; мл. инспектор Венцеслав Георгиев Василев – ст. пожарникар.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest