В Ловеч наградиха медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване

В навечерието на 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравните работници, кметът на Община Ловеч награди осем медицински специалисти, работещи в сферата на здравеопазването към общината.

Награждаването стана на 6 април в приемната на Община Ловеч в Бароковите къщи. Кметът Корнелия Маринова се обърна към присъстващите с думите:

„В условията на обявената извънредна обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и задъхващата се здравна система, отличаването и награждаването на медицинските специалисти е от особено значение за повишаване на личното им професионално самочувствие. В моменти на изпитания е трудно да се намери баланс, когато обществото ни е в емоционална турбуленция. Тревогата ни за нашите родители, деца, братя и сестри се засилва и от разстоянието, което ни дели, както и от страха, че  здравната система може да не е в състояние да им помогне. Точно по тази причина и точно в този момент, отличаването на медицинските специалисти, които се включиха в подпомагането на дейността на лечебните заведения, придобива особено важно значение за тяхната морална подкрепа и издигане престижа и авторитета на професията им.“

В събитието взеха участие още заместник-кметът Венцислав Христов и д-р Димитър Димитров, директор на дирекция ОЗКТ.

Осемте медицински специалисти, работещи в структурите на детско и училищно здравеопазване в община Ловеч, оказаха навременна подкрепа за справяне с кадровия дефицит в МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“. Помощта е във връзка с писмо от Министъра на здравеопазването по повод усложнената епидемична обстановка в страната и всекидневно увеличаващия се брой на лицата, диагностицирани с COVID-19, както и молба от директора на болницата д-р Румяна Нановска.

Отличени с грамота „Професионалист на годината – 2020“ бяха:

  1. Лариса Пенкова – мед. фелдшер в ПГИТУ;
  2. Цветана Цанкова – мед. сестра в ДГ „Радост“;
  3. Таня Пежгорска – директор на ДЯ №3 „Мечо Пух“;
  4. Тотка Стамова – мед. сестра в ДГ „Първи юни“;
  5. Катя Маринова – мед. фелдшер в ПГМЕТ;
  6. Магдалена Баева – директор на ДЯ №5 „Патиланци“;
  7. Мариета Стойчева – мед. сестра в ДЯ №5 „Патиланци“;
  8. Лидия Балевска – мед. сестра в ДЯ №5 „Патиланци“.

Медицинските специалисти оказаха съдействие в Спешно отделение, Хирургично отделение, отделение по Ортопедия и травматология и Неврологично отделение в МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД, гр. Ловеч,

Към настоящия момент в сферата на общинско здравеопазване в Ловеч работят общо 59 медицински специалисти, от които един лекар, 11 медицински фелдшери, 46 медицински сестри и един рехабилитатор. Те обслужват децата в детските ясли, целодневните детски градини, училищата, социалните услуги за деца и възрастни и лица с увреждания.

Награждаването се провежда за 10-та поредна година и се е превърнало в традиция за Община Ловеч.

Pin It on Pinterest