Региона

В ЛОВЕЧ ГОРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ТРЪЖЕСТВЕНО ОТКРИХА СЕДМИЦА НА ГОРАТА

Празничното откриване на „Седмица на гората“ в град Ловеч от колектива
на Държавно горско стопанство Ловеч се състоя на 2 -ри април.
Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на
лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година, през първата цяла
седмица, на месец Април, като началото е поставено през 1925 г. По този
повод горските служители в Ловеч поднесоха венец пред паметника на
лесничея Никола Василев, който се намира в парковата алея „Баш Бунар“ в
град Ловеч. Никола Василев е лесовъд и инициатор на първите организирани
залесявания по склоновете на Стара планина. Василев през 1908 г. е
създател и първи залесител на парковата алея „Баш Бунар“ в Ловеч, която
днес е любимо място за разходки на жителите и гостите на града.Горските
длужители засадиха символично край паметника на лесничея 3 броя фиданки
от обикновена ела, и си пожелаха за напред здраве, твърдост, упоритост и
успех.

На следващия ден директорът на Държавно горско стопнство-Ловеч, инж.
Младен Миков, и служители проведоха залесяване с децата от Детска
градина „Зора“. Децата и лесничеите засадиха фиданки от червен дъб.
Проявата е по случай „Седмицата на гората“ – традиционен празник на
българската гора и на лесовъдите в България.
Преди мероприятието горските служители запознахма подрстващите със
смисъла от залесяването на дървета и важноста им за природата и хората.
Обясниха и показаха им как е правилно да се засади дърво.
Всички деца бяха много любознателни към това ново за тях начинание, като
дори и най-малките се включиха активно в засаждането.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest