В Казанлък започва изграждането на социални жилища

В четири общински имота започва изграждането на 10 социални жилища за социално слаби хора.

Те ще бъдат изградени в ж.к.“Изток“ – ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, където ще бъдат построени три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи, и в ж.к.“Христо Ботев“ – ул. „Козлодуй“ № 10, където ще бъдат построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи. Новото строителство започва след премахване на старите постройки на посочените общински терени.

За да може да се нанесат бъдещите домуващи в социалните жилища, към тях самите ще бъдат поставени определени условия като: участие в образователния процес, заетост, здравеопазване и други.

Работата с целевите групи – уязвими, малцилствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред населението на община Казанлък, е предмет на друг проект, по който Община Казанлък вече работи.

Договорът по инфраструктурния проект „Изграждане на социални жилища“ бе подписан през лятото на миналата година. Той предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ в размер над 1 288 120 лв. между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Казанлък. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 30 юни 2020 г.

Pin It on Pinterest