В Канев център ще се проведе 14-ото заседание на Общински съвет – Русе

Днес, 13 ноември 2020 г., се проведе заседанието на председателския съвет на Общински съвет – Русе.

Председателят Иво Пазарджиев, неговите заместници Наталия Кръстева и Пламен Рашев и председателите на групи гласуваха с 6 гласа „ЗА“ 14-ото заседание на Общинския съвет да се проведе в заседателната зала на Канев център. Позволение за това даде ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Община Русе ще осигури техническата възможност системата за гласуване да бъде разположена в Канев център и заседанието да бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването.

14-ото заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 19 ноември, от 9:00 ч., в заседателната зала на Канев център.

Pin It on Pinterest