В ход е кандидатстването за стипендии за даровити деца от община Търговище

До 1 октомври, включително, е срокът за кандидатстване за отпускане на стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. 20 000 лв. са заложени през тази година в бюджета на Общината за финансово стимулиране на талантливи деца. 

Областите,  за които може да се кандидатства са: образование, наука и техника; изкуство и култура; спорт. Финансовите стимули се присъждат като месечни, годишни или една годишна стипендия „Търговищко дарование”.

За „Търговищко дарование” се участва с класирания от 1 до 3 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или 1 място на национални такива. Финансовият стимул е в размер до 7 минимални работни заплати.

Класиранията, с които се кандидатства за годишните стипендии, са от 1 до 6 място на международна олимпиада, конкурс или състезание или от 1 до 3 място на национални такива. Отпуснатата стипендия може да е в размер до 5 минимални работни заплати.

Деца, които имат поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място през последната година, могат да кандидатстват за месечна стипендия. Размерът им е 1/5 от минималната работна заплата и се отпускат за период от максимум 6 месеца.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината и да приложат всички документи, удостоверяващи постиженията им. Необходима е и препоръка от преподавател в съответната област, за която се кандидатства, както и служебна бележка от учебното заведение, в което учи детето.

Комисията по стипендиите към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението в срок до 15 октомври.

Съгласно Наредбата, награждаването на отличените трябва да се случи в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители. Провеждането на церемонията ще бъде съобразено с действащите към посочения момент противоепидемични мерки. 

Наредбата, както и образец на искането за отпускане на стипендия, са публикувани в сайта на Общината: 

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative-acts/naredbi.obshtinski.savet/NdarovitiDeca

Pin It on Pinterest