В Хасково започва ремонта на бул. „Освобождение“

В сряда, 14 октомври 2020 година, ще бъде преустановено движението по бул. „Освобождение“, в участъка от кръстовището с ул.“Драгоман“ до кръстовището с бул.“Илинден“.

Причината: началото на изпълнение на проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък от бул.“Освобождение“, от бул.“Илинден“ до ул.“Македония“. Разрешението за началото на строителните работи е от 08.10.2020 година.

За целта се въвежда Временна организация на движението по бул.“Освобождение“, съгласно Заповед на кмета на община Хасково от 09.08.2020г.

Проектът предвижда следната временна организация на движението:

Преустановява се движението на моторни превозни средства по бул.“Освобождение“, в участъка от кръстовището с ул.“Драгоман“ до кръстовището с бул.“Илинден“, като движението се пренасочва по следните обходни маршрути:

– Движещите се МПС от бул.“Илинден“ към бул.“България“ се пренасочват по бул.“Илинден“-бул.“Васил Левски“- бул.“България“- кръстовище с бул.“Освобождение“;

– Движещите се МПС от бул.“България“ към бул.“Илинден“ се пренасочват по бул.“България“-бул.“Васил Левски“ – бул.“Илинден“- кръстовище с бул.“Освобождение“.

Промените се сигнализират с пътни знаци Ж3 с надпис “бул.“Освобождение“ в ремонт“ и схема на обходния маршрут. Допълнително се поставят табели Т17 с надпис „Не важи за живущите“ , като при пропускане на МПС на живущите, движението ще се регулира с регулировчик и ще се преустановява работата на машините.

Временната сигнализация се поставя за период до 12 декември 2020г.

Община Хасково поднася своите извинения за временното неудобство!

Ремонтът на този най-критичен участък от пътната инфраструктура на Хасково е част от обществена поръчка за подмяна на водопроводи на улици с чести аварии и големи загуби на вода. Тя е обявена на основание писмо-искане от „ВиК“ ЕООД Хасково. В обхвата на поръчката влизат следните участъци:

1. Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в района между бул. „Съединение „, бул. „Раковски“ и ул. „Климент Охридски“ – дължина 1200 м.

2. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа по бул. “Освобождение“ от бул. „Илинден“ до ул. “Македония“ – дължина 400 м.

3. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Бобов дол“ до ул. „Мургаш- дължина около 350 м.

4. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по бул. „Съединение“, от Областно пътно управление до шахта намираща се зад читалище „Заря“ – дължина около 500 м.

5. Изместване на хранителен водопровод от ул.“Панорама“ за кв.“Младежки хълм“, в района на стадион „Хасково“- дължина 350 м.

6. Изместване на хранителен водопровод от водонапорна кула „Юг“, в частта от „Стария басейн“ до ул. „Панорама“ – дължина 850 м.

7. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в района между ул. „Стара планина“, ул. “Кавала“ и бул. “България“ – дължина около 900м.

Общата стойност за реализиране на обект “Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“, обхващащ горепосочените седем подобекта, е 1 527 960 лв. с ДДС.

За финансиране на тези обекти са обявени обществени поръчки за Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР и Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Двете обществени поръчки са приключили и са избрани изпълнители.

Съгласно Споразумение между Община Хасково и МРРБ, предоставените финансови средства са в размер на 260 000лв. Тези средства ще позволят изпълнение на строежите по т.2 и т.3.

След приключване на работата по подмяна на водопровода на бул. „Освобождение“, участъкът ще бъде асфалтиран.

Pin It on Pinterest