В Хасково предстоят консултации за определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Хасково включително и ПСИК, които ще обслужват подвижните избирателни кутии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, както и избирателните комисии в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр.39/12.05.2021 г.)

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 225-НС от 13.06.2021 г. на Централна избирателна комисия, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание, както и към ръководствата на париите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на:

· Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК);

· Подвижни секционните избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето;

· Секционни избирателните комисии в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане.

Консултациите ще се проведат на 28.06.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Pin It on Pinterest