В Хасково пръскат срещу комари

Община Хасково уведомява всички граждани, че ще извърши ларвицидна обработка срещу комари с препарата ДИМИЛИН 2 ТБ.

Площите, подлежащи на обработка, са заблатени територии-малки водоеми и напоителни съоръжения, намиращи се в покрайнините на града. На обработка подлежат 12 безоточни микроязовира и два основни напоителни канала, преминаващи през вилна зона Кенана и северно от жп гара Хасково.

ДИМИЛИН 2 ТВ представлява водоразтворими таблетки за унищожаване на ларвите на насекомите и не окозва влияние на възрастните организми. Това вещество НЕ застрашава пчелите и пчелните семейства от отравяне и е напълно безвредно за земноводни и риби.

Успоредно с тези дейности, предстои провеждане и на периодични обработки срещу възрастни форми на комарите и други насекоми. За тях ще бъдат употребени биоциди, включени в списъка с разрешените за употреба в България биоцидни препарати. Периодът на действие на тези препарати е 24 часа.

В тази връзка, община Хасково информира всички пчелари, че за периода на действие на препаратите, е препоръчително да ограничат пчелите от паша!

Обработката на терените ще се извърши по график:

Парк Кенана на 21 май 2021г.

Парк Ямача на 22 май 2021г.

Река Хасковска и реката по бул.“Илинден“ на 23 май 2021г.

Прилагането на препаратите ще бъде извършено от лицензирана за тази дейност фирма. Контролът ще се осъществява от отдел „Екология“ в община Хасково.

Pin It on Pinterest