В Габрово забраниха къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи

Община Габрово забранява къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи на територията на общината.

Разпоредена е проверка на готовността на водните обекти, преди да се издаде становище (разрешение), за общо ползване за къпане.

Разрешенията за ползване на водните обекти трябва да се поставят на общодостъпни и видни места, включително във водните обекти и в общинската администрация.

Разпоредено е собствениците на водни площи и стопанисващи такива да спазват стриктно изискванията на „Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи”. За предотвратяване на нещастни случаи същите да осигурят и поставят на видно място забранителни и предупредителни табели.

Pin It on Pinterest