В Габрово подписаха КТД за системата на предучилищно и училищното образование

Общински колективен трудов договор за системата на предучилищно и училищното образование беше подписан днес от кмета на Габрово Таня Христова и представители на учителските синдикати. 

Договорът урежда трудовите и осигурителни отношения на работещите педагогически специалисти и непедагогическия персонал в сферата на предучилищното и училищно образование в община Габрово – условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време и отпуските.

Документът беше подписан още от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/представляван от Цветана Кюмюрджиева, Сдружение на директорите в средното образование в Република България /СДСОРБ/, представлявано от Богдан Андреев, Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Ренета Колева, Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Евгения Банчева, Регионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от Пенка Пенева. 

Pin It on Pinterest