В Габрово осъдиха дейностите по благоустрояването в района на улиците „Св. Св. Кирил и Методий“, „Райчо Каролев” и „Лазар Донков“

На нарочна среща по повод благоустрояването на улиците „Св. Св. Кирил и Методий“,  „Райчо Каролев” и „Лазар Донков“ между представители на живеещи в квартала и на ръководството на Община Габрово бяха разяснени и обсъдени предвидените строителни дейности в района.

На последвалата среща в Община Габрово пред представители на етажни собствености и заинтересовани граждани бяха подробно представени техническите решения, предвидени за квартала. Детайлно бяха обсъдени част от техните виждания за благоустрояването му и възможностите за промени на обекта.

Предстои да бъде направено специализирано обследване на фитосанитарното състояние на едно от дърветата /липа/, съобразно резултатите от което да се вземе окончателно решение относно неговото запазване на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Благоустрояването на публична инфраструктура в централна градска част, което включва междублокови пространства при ул. „Лазар Донков“, „Кирил и Методий“ и „Райчо Каролев“; между улици „Македония“, „Чардафон“ и река Синкевица, както и около паметник Чардафон и при Летен театър е преходен обект, заложен в инвестиционната програма на Община Габрово за 2021 г.

Pin It on Pinterest