В Габрово дават на коцесия два плувни басейна

С решение № 118/31.12.2019 г. на Кмета на Община Габрово е открита процедура за определяне на  концесионер на Концесия на обекти, собственост на Община Габрово: Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“.

Срок за подаване на оферти: 02.03.2020 г.; 17:00 часа.

Неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, свързани с процедурата, е осигурен в раздела на адрес: https://gabrovo.bg/bg/page/1389

Pin It on Pinterest