В електронното обучение се включиха 98% от учениците в област Смолян

        По време на редовния ежеседмичен брифинг, Петя Пампорова, директор на РД „Социално подпомагане“-Смолян, предостави информация, относно изплатените еднократни помощи и оказаните социални услуги в условията на извънредно положение.

       В домовете за настаняване на възрастни хора са преустановени свиждания, а в центровете за настаняване от семеен тип за деца е организирано дистанционно обучение. Първоначално е имало затруднения с дистанционното обучение, поради ограничения брой налични компютри, но от Агенцията за социално подпомагане под формата на дарения са предоставени таблети индивидуално за всяко едно от децата. От услугите в общността само дневните центрове за стари хора са преустановили работа в условията на пандемия, другите дневни центрове са преминали в режим на дистанционна работа, както и предоставяне на мобилни услуги. „Относно помощите, целогодишно ние предоставяме еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди. С оглед оказване на социална подкрепа и предотвратяване на негативните последствия от разпространението на COVID-19, разширихме обхвата на тази еднократна помощ. Тя е в размер на 375 лева и се подава с еднократно заявление. Към дата петък, 05 юни 2020г., имаме подадени 142 заявления, от които 67 отпуснати такива помощи, 52 отказани и 23 в обработка. Като сума това са 4125 лева, изплатени през месец май. Това са помощи за месец април, а през юни ще бъдат изплатени помощите за месец май.“, информира Пампорова, като уточни, че основните причини за отказ са: по-висок доход от 610 лева на член от семейството, регистрация като еднолични търговци, регистрирани са в бюрото по труда и получават обезщетение и други основания от този род.

      „Във връзка с прекратяване на присъственото обучение в учебните заведения, в електронното обучение се включиха 98% от учениците в област Смолян.“, съобщи началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева. „Такава форма на обучение се организира от всичките 61 училища на територията на областта.  Децата, които не можаха да се включат в електронното обучение са по-малко от 2% от всички ученици“, каза Семерджиева, като уточни, че през лятото те ще имат възможност да бъдат включени в групи за преодоляване на образователните затруднения, поради причината, че не са участвали активно в обучението в електронна среда. Основните причини за невключването в електронното обучение на тези ученици са липса на крайни устройства или липса на интернет-свързаност. „На тези деца им е било осигурено обучение на хартия, изпращани са им печатни материали, за да не прекъсват връзката си с училището.“

       По отношение на националното външно оценяване за 7 клас, Семерджиева каза, че изпитите ще се проведат на 15 юни по Български език и литература и на 17 юни по математика. „Изпитите ще се провеждат в сградите на 42 училища на територията на област Смолян. Очакваме в залите да влезнат 835 седмокласници, от които 26 със специални образователни потребности, т.е. за тях ще бъдат осигурени подкрепяща среда, учители-консултанти и съответно ще имат право да работят с удължено време. Учениците ще бъдат разпределени в 117 зали на разстояние от 1,5-2 метра, като не повече от 10 ученика ще бъдат настанени в една зала. 327 квестори ще следят за нормалното протичане на изпитите.“, каза началникът на РУО-Смолян и увери, че всички мерки, които са посочени в заповедта на здравния министър, както и алгоритъмът, спуснат от МОН, ще бъдат спазени. Децата ще бъдат посрещнати в залите, които ще бъдат дезинфекцирани цялостно в предишния ден и всички гладки повърхности отново ще се дезинфекцират в деня на самия изпит. Сутрешният филтър ще бъде спазен. Семерджиева декларира готовност да бъдат проведени нормално и тези изпити, в сътрудничество при организацията между РУО-Смолян, директорите на учебните заведения, РЗИ-Смолян и ОД МВР-Смолян.

Pin It on Pinterest