В Добрич организират конкурс за изработване на оригинална мартеница от рециклирани материали

Община град Добрич и Екоколект АД ще предоставят възможност на ученици от I до IV клас да вложат своето въображение и да изработят оригинална мартеници от рециклирани материали.

Целта на конкурса е децата да се възпитават да събират разделно отпадъците и да пазят чиста околната среда. Мартениците трябва да бъдат изработени освен от традиционните бели и червени конци и от рециклирани материали/ хартия, пластмаса, метал, стъкло /с размер от 15 до 30 см. Те трябва да бъдат закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител. Крайният срок за предаване на изработените мартеници е 25.02.2020г. За най – оригиналните мартеници са предвидени награди, осигурени от Екоколект АД. При заявено съгласие от участниците,  мартениците ще бъдат предоставени на благотворителни базари.

Ето и целия регламент:  

Регламент:

І. Целеви групи

В конкурса могат да участват индивидуално ученици от I до IV – клас.  

ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:

Мартениците трябва да бъдат изработени освен от традиционните бели и червени конци и от рециклирани материали/ хартия, пластмаса, метал, стъкло /с размер от 15 до 30 см.. Те трябва да бъдат закрепени върху картон.

На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител.

Лице за контакт и приемане на мартениците: Димитрина Русева, Дирекция „Хуманитарни дейности“, функция „Образование“ при  Община Добрич – ул. „Независимост“ № 7, ет.8, стая 812.

ІII. Срок

Краен срок за предаване – 25.02.2020г.

IV. Приключване на конкурса и награждаване

Представените за конкурса мартеници ще бъдат оценени от комисия, а класираните ще се обявят на 28.02.2020г. 

За  отличените мартеници учениците ще получат награди и снимките им ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община Добрич.

Pin It on Pinterest