Региона

В Добрич определиха местата за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

№ 680

град Добрич, 09 май 2024  г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 3183-ЕП/НС от 29 април 2024 г. на Централната избирателна комисия и чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 175 и чл. 182-186 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Определям местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., както следва:
  1. Рекламни тела (афишарки и табла):

– пред Дом-паметник „Йордан Йовков” – 1 брой;

– до бившата Стоматология (ул. „Отец Паисий”) – 1 брой;

– пред бивше кино „Родина” (ул. „Независимост“) – 1 брой;

– пред бивше кино „Добрич” (ул. „Любен Каравелов” и ул. „Независимост“) – 3 броя;

– кръстовище на бул. „25-ти септември” и бул. „Добруджа” – 1 брой;

– пред жилищен блок при бивш магазин „Млад техник” (бул. „25-ти септември” 37) – 1 брой;

– пред МБАЛ – Добрич АД (болницата) – 2 броя;

– пред ЖП гара „Юг” – 1 брой;

– пред жилищен блок „Албена” (бул. „Добричка епопея”) – 1 брой;

– ЖК „Дружба 1” (пред КАТ) – 1 брой;

– ЖК „Дружба 1” (пред супермаркет) – 1 брой;

– рекламни табла в ЖК „Дружба 3” (пред търговски комплекс между жилищни блокове № 35 и № 36) – 2 броя;

– ЖК „Добротица” (старо автобусно обръщало) – 3 броя;

– автобусна спирка ЖК „Христо Ботев” (до супермаркета) – 2 броя;

– ЖК „Балик” (старо автобусно обръщало, жилищен блок № 31) – 1 брой;

– ЖК „Балик” (по ул. „Орфей” срещу жилищен блок № 21) – 1 брой;

– до Драматичен театър „Йордан Йовков” – 2 броя;

– ул. „България“ № 6  – 2 броя табла.

  1. Оградни пространства

– табло на оградата на ресторант ”Резиденция”;

– табла на оградата на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението”.

  1.  Агитационните материали могат да се поставят на сгради, витрини и огради, само след разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. Предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. се открива в 00.00 ч. на 10 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч. на 7 юни 2024 г.
  3. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители – 09 април 2024 г., до началото на предизборната кампания – 10 май 2024 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се подават до  Кмета на  общината.
  4. В срок до 7 дни след изборния ден (16 юни 2024 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Калина Георгиева, секретар на Община град Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, началник отдел ИОС, гл. юрисконсулт и да се изпрати на Районната избирателна комисия град Добрич. Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община град Добрич, да се предостави на печатните и електронни медии и се постави на външното общинско информационно табло.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest