В ДГ “ Радост“ – Силистра продължават дейностите по проект “ Врата до врата, различни и единни“

През 2022г. в ДГ “ Радост“ продължават дейностите по проект “ Врата до врата, различни и единни“ на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

В деня на Ромската Нова година / 14.01. – Василица или Банго Василий/, децата от градината бяха запознати с празници на трите етноса в нашата страна. Презентирани бяха традиции и обичаи, традиционни облекла и танци на етносите. Децата осъзнаха, че макар различни по религия, всички ние сме еднакви. Ние живеем заедно, празнуваме различни празници, но те не трябва да ни разделят, а да ни сближават. Само така ще се научим да уважаваме другия, различния от нас. В края на ситуацията се изви кръшно право българско хоро.
Екипът на ДГ “ Радост“ честити Василица на всички роми и им пожелава здраве в бъдните дни!

Pin It on Pinterest