В бургаската немска гимназия не затварят ученето в четири стени

Разбирането за това колко е важно да се учи постоянно е основен приоритет в работата на Немската езикова гимназия „Гьоте“.

Възобновяването на проектните дейности дадоха безкрайни възможности за възпитаването на този търсещ дух. В рамките само на месец гимназията реализира три международни мобилности – в Стокхолм, Швеция по проект R4 MAD, в Барейро, Португалия и Аликанте, Испания по проекта „ Пътят на хлаба“, чийто координатор е училището.

Обмен на идеи за устойчиво развитие на градовете и дейностите на човечеството, преминаване от традиции към новости в хлебопроизводството и букет от емоции околко междукутлурния обмен, който е не на последно място в тези дейности, съпътсваха работата на ученици и учители от училищата партньори.

В Швеция учениците от Немската научиха за мястото на различните гъби за унищожаване на вредителите по кутурите и множествотопроблеми,с които се срещат земеделците. Участието е ученически протест в компанията на Грета Тунберг направи изживяването неповторимо.

В Португалия и Испания учениците натрупаха опит не само в приготвяне на ралични видове хляб, но и в изработване на не лесното картофено тесто.

„Не затваряме ученето между четирите стени на класните стаи. За нас да възпитаме потребност за учене и да стимулираме любопитсвото е акцент, към които водят всичките дейности на екипа ни.“ , споделя Петя Петрова – заместник директор и координатор на проектната дейност в училището.

Обменът по НП „Иновации в действие“ заведе Немската в 18 СУ „Уилям Гладстон“ , София, където се фокусира върху социално-емоционалното учене.

„Представянето на проект „Историята в рамките на четири стени“ е само един творчески резултат от усилията на учители и ученици в работата им в часовете по профил история. Вчрвам, че тези инициативи ще се умножат“ , информира Надежда Радева-Иванова – директор на гимназията.

„В него се преплитат много идеи иумения – работа в екип, творческа интерпретация и свобода на мисълта“ допълни г-жа Радева.

Pin It on Pinterest