В Бургас се проведе среща на обществените посредници от страната

Днес, 13.09., приключи работното посещение на обществените посредници от страната в гр. Бургас. Тук те гостуваха по покана на колегата си Тодор Стамболиев за първи път от създаването на институцията на обществения посредник към община Бургас през 2004 год.

„Това са регулярни срещи, които провеждаме два, или три пъти годишно, на които обсъждаме сходни в работата ни казуси, обменяме опит и споделяме полезни решения“, коментира Стамболиев.

Обществените посредници приеха поздравления от Кмета на общината, пред когото изложиха нуждата от законово доразвиване на института като един от органите на местните власти. В общините, където има избран и действащ обществен посредник гражданите имат още една възможност за защита на правата си и все повече прибягват до нея.

 „Оказва се, че обществените посредници, колкото са необходими  за гражданите, по чиито сигнали работят, почти толкова са необходими и за нас, кметовете и общинската администрация“, сподели Кмета на Община Бургас, г-н Д. Николов.

Pin It on Pinterest