Региона

В Бургас Академия по предприемачество в земеделието ще подкрепи най-добрата концепция, свързана с развитието на селското стопанство

След успешното приключване на първото издание на Академия по предприемачество в земеделието във Варна в края на юни, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ стартира подготовката на следващото издание на инициативата, което ще се проведе от 10 до 13 септември в Бургас.

На 11 юли, четвъртък, от 17.00 часа във Филиал – Бургас на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /Културен дом „НХК“/, ЦНСССКЦИЕ ще проведе промоционално събитие, посветено на предстоящото второ издание на Академия по предприемачество в земеделието. В рамките на него ще научите защо си струва да бъдете част от Академия по предприемачество в земеделието – Бургас и как да кандидатствате за участие. Ще се срещнете с членове на екипа на ЦНСССКЦИЕ, които ще ви разкажат повече за целите на Академията и другите актуални инициативи и дейности на Центъра.

Академията по предприемачество в земеделието цели насърчаване на младежкото предприемачество и оказване на подкрепа на иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство. Победителят във всяко едно издание ще получи финансова награда в размер на 5000 лв., с която да изпълни своята проектна идея.

По-подробна информация за Академията по предприемачество в земеделието е достъпна на: https://china2ceec.org/academy2024

Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас, УНСС – Институт по предприемачество, Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Икономически университет – Варна, Национална служба за съвети в земеделието, порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest