В Благоевград започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци

От 14.01.2021 г. започва данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци.

Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на годината за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 • За първото тримесечие – до 31 януари;
 • За второто тримесечие – до  30 април;
 • За третото тримесечие – 31 юли;
 • За четвъртото тримесечие – до 31 октомври

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на данъка ползват отстъпка 5 на сто.

 Данъчно задължените лица ще бъдат уведомени в срок до 01 март за размера на дължимите данъци, респективно такса за битови отпадъци чрез изпращане на годишните съобщения за задължения.

Начините по които може да бъде извършено плащането са:

 • В брой
  • на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“
  • на касите на „Изипей“
  • на касите на „Фаст пей“
 • В пощенски клон
  • с пощенски запис на данъчно плащане
 • По банков път
  • BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344 при Общинска Банка АД
 • Онлайн
  • Чрез Виртуален Пос-терминал на сайта на Община Благоевград: www.blgmun.com

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Pin It on Pinterest