В Благоевград стартира проект „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон”

  Община Благоевград има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на официална церемония „Първа копка“ по проект „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.008-0012-C01 от 18.06.2020 г., Анекс 1 № BG16RFOP001-1.008-0012-C02 от 08.03.2021 г., Анекс 2 № BG16RFOP001-1.008-0012-C03 от 28.07.2021 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието ще се състои на 11.01.2022 г. от 11:30 часа на адрес: ул. „Листопад“ в IV микрорайон.

     Бенефициент е Община Благоевград. Общата стойност на проекта е 1 276 590.99 лв., от които европейско финансиране в размер на 1 085 102.34 лв. и национално финансиране 191 488.65 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

     Основната цел на проекта е изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон, чрез създаване трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигуряване на условия на безопасност на движение, комфорт на пътуването и добро отводняване на улицата, осигуряване на естетична и хармонична среда, с което ще подобри жизнената и работната среда на жителите и гостите на Благоевград. Цели се създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда, повишаване стандарта на живот на населението и намаляване на социалните различия.

     Проектът ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове. Чрез реализиране на предвидените дейности ще се постигне синергичен ефект с изпълнените до момента мерки в района за подобряване на градската среда, с което ще се подобри функционалността и достъпността до IV микрорайон и цялостно подобряване облика на града.

Pin It on Pinterest