В Благоевград се проведе среща с ръководителите на заведения за социални услуги

Работната среща с Ръководителите на Заведения за социални услуги, експерти в Общинска администрация и Дирекция „Социално подпомагане“ се проведе с цел уеднаквяване практиката и координацията при прилагане на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане.

Pin It on Pinterest