В Благоевград се проведе среща с ръководителите на социални услуги, културни институти и институции

Срещата с ръководителите на социални услуги премина в обсъждане на предстоящи дейности, планове за инвестиционни програми и предприети мерки за спазване в епидемиологичната обстановка в страната.

На работната среща с директори и ръководители на културни институти и институции в община Благоевград бяха обсъдени предстоящи събития и готовността на всеки един за участие в културният календар. Състави се план за организация на залите и спазването на мерките за сигурност на гражданите, при посещението им.Община Благоевград е в готовност да сътрудничи и да подпомогне дейността на културните институти и институции. Подкрепя идеите, иновативността им и сътрудничеството помежду им.

Pin It on Pinterest