В Благоевград провеждат образователна кампания „Еко Училище“

Чрез видео уроци учениците и децата в последни групи на ДГ ще получат знания за отпадъците.

Защо и как да се изхвърлят разделно отпадъците от опаковки, какво се случва с отпадъците след като бъдат събрани разделно и в какво могат да се превърнат те, след като бъдат рециклирани, са въпросите,  на които децата ще получат отговори от видео уроците на Еко Партнърс.

Община Благоевград разпространява до всички училища и детски градини в града образователните видео уроци на Еко Партнърс, като така участва активно в изграждането на едно по-осъзнато и отговорно към околната среда младо гражданско общество. Видео уроците са с включени субтитри, така че да бъдат достъпни и на деца с увреден слух.

Екологичното образование е приоритет на Еко Партнърс. Всяка година организацията провежда образователни кампании в общините, в които работи. Организацията все повече залага на алтернативни методи за предаване на знания и мотивиране на населението за опазване на околната среда. Вижте други актуални дейности на Еко Партнърс в техния сайт www.ecopartners.bg и тяхната фейсбук страница.

Pin It on Pinterest