В Благоевград подписаха Общинският КТД за системата на предучилищното и училищното образование

Колективният трудов договор се подписа от кмета на Община Благоевград, инж. Румен Томов, от г-н Антон Драгоев, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, от г-жа Бонка Ичкова в качеството й на председател на Общинския координационен съвет на СБУ, г-н Васил Мурджов, председател на Регионалния синдикат „Образование” към КТ „ПОДКРЕПА”, и от г-н Методи Попов, представляващ РУО Благоевград.

Общинският КТД влиза в сила от 01.01.2021 г. и освен че запазва постигнати през годините договорености относно отпуските на педагогическите специалисти и членовете на непедагогическия персонал в детските градини и училищата на територията на община Благоевград, договаря и други по-благоприятни за работещите в системата на предучилищното и училищното образование условия.

Страните по КТД се разделиха с пожелание за ползотворни и успешни разговори и занапред.

Pin It on Pinterest