В Банско реализират проект в сферата на образованието

През второто десетдневие на януари  дейностите по изпълнение на проект по Еразъм + „Бенчмаркинг на добри практики и дигитални технологии за подобряване на процеса на обучение“ продължават с кръгла маса между участниците в прокта. Десетима  учители от общината подготвят своите задания, които да представят при предстоящите си обучения във Финландия и Естония, където ще проучат добрия опит на своите колеги и при завръщането си ще приложат на практика в своята работа иновационни методики и способи, използвайки възможностите на дигиталните технологии. Общинският координатор на проекта , Елеонора Барякова, запозна участниците  в консорциума с авторското лого на проекта и предстоящите задачи за месеците, предхождащи педагогическия обмен.

Pin It on Pinterest