Региона

В 472 секции ще се гласува в гр. Пловдив на изборите на 9 юни 2024 г.

472 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г. в т.ч. 4 бр. избирателни секцииза гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и 9 бр. секции, образувани в лечебни заведения и места за лишаване от свобода.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия са образувани в районите Централен, Южен, Тракия и Северен. Избирателната секция в Тракия ще обслужва и избирателите в район Източен, а секцията в Северен ще обслужва и избирателите в район Западен.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, съгласно окончателните списъци, които се предоставят на секционните избирателни комисии е:

– 303 262 избиратели на изборите за народни представители за Народно събрание  (район „Централен” – 65 275 избиратели в 103 бр. избирателни секции, район „Източен” – 45 066 избиратели в 70 бр. избирателни секции, район „Западен” – 32 938 избиратели в 51 бр. избирателни секции, район „Северен” – 43 903 избиратели в 75 бр. избирателни секции, район „Южен” – 68 071 избиратели в 98 бр. избирателни секции и район „Тракия” – 48 009 избиратели в 75 бр. избирателни секции)

– 294 249 избиратели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България   (район „Централен” – 62 223, район „Източен” – 44 357, район „Западен” – 32 196, район „Северен” – 42 537, район „Южен” – 66 136, район „Тракия” – 46 800)

2 130 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в гр. Пловдив, родени в периода между 06.11.2005г. – 09.06.2006г.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 09.06.2024г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 09.06.2024 г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest