Утре е последният ден за внасяне на предложения за членове на комисиите за присъждане на Награди „Пловдив“

Желаещите могат да внесат своите мотивирани писмени предложения в срок до 17 часа на 31 март 2021 г., сряда.

Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив напомня, че до утре – 31 март 2021 г е срока за внасяне на писмени предложения за състава на комисиите, чиято задача е да определят победителите в отделните категории на Награди „Пловдив“.

Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.

В тази връзка отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив кани всички заинтересовани от изброените по-горе, да внесат своите мотивирани предложения.

Това може да стане по два начина: в деловодството на Община Пловдив (пл.“Ст. Стамболов“№1), с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“, в срок до 17 часа на 31 март 2021 г., сряда или по мейл: culture@plovdiv.bg

Разделите, в които се отличават пловдивските творци с Награда „Пловдив“ са 12. Това са:  Художествена литература и хуманитаристика; Художествен превод; Журналистика в сферата на културата; Архитектура и естетизация на градската среда; Музика; Танцово изкуство; Театър; Изобразително изкуство; Аудио-визуални изкуства и фотография; Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта; Произведение на изкуството, предназначено за деца; Съвременни мултижанрови изкуства. Община Пловдив връчва и Специална награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос в културата на град Пловдив.

Комисиите, които ще бъдат съставени са 9, тъй като в разделите „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“, „Произведение на изкуството, предназначено за деца”, „Съвременни мултижанрови изкуства“ и Специалната награда за изключителни постижения и цялостен принос се разглеждат от постоянна комисия, назначена със заповед на Кмета, в чийто състав участват: представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Музей на авиацията“, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, ФА „Тракия“ и Регионална колегия на КАБ по предложение на техните ръководства.

Важно: Членовете на комисиите не могат да бъдат вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ .

Членовете на комисиите не могат да бъдат предложени за награждаване, нито свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения. За целта, преди започване на същинската работа, подписват декларация за липсата на конфликт на интереси.

Pin It on Pinterest