Успехът в борбата с АЧС зависи от стриктното спазване и прилагане на всички необходими мерки за биосигурност

 На проведеното днес ежеседмично заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, институциите докладваха за изпълнението на мерките във връзка с констатираните случаи на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Смолян.

        В установените инфектирани зони от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в землището на с. Змейца, общ. Доспат  и Държавно ловно стопанство „Извора“, общ. Девин, са въведени необходимите мерки, съгласно издадените заповеди.

       Инж. Ивайло Исаев – заместник-директор на ЮЦДП-Смолян, каза, че Държавното предприятие стриктно спазва указанията за недопускане разпространението на заразата, като е направена организация за отстрелване на дивите свине в инфектираните зони и загробването им.

     Той обърна внимание, че трябва добивът на дърва за огрев в неинфектираните райони да се ускори, тъй като в заразени от АЧС райони той е забранен. Инж. Исаев заяви, че Държавното предприятие ще намери вариант населението от вече инфектираните зони да бъде снабдено с дърва за огрев от неинфектирани зони без оскъпяване. Поради опасността от пожари и за да се запази дървесината, инж. Исаев поиска от членовете на Постоянната областна епизоотична комисия да се разреши придобитата вече дървесина за промишлени цели в инфектираните зони да се извози на склад. Комисията се съгласи при условие, че се спазят всички мерки за дезинфекция на дървесината и превозните средства.         

      По време на днешното заседание, заместник-областният управител Владимир Гърбелов запозна присъстващите с въпросите, повдигнати на националното съвещание, което се проведе на 09 август във Велико Търново, под ръководството на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

     Д-р Сава Бозуков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните, уточни условията, реда и необходимите документи за подпомагане на стопани с 300 лв., предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони. Той обърна внимание, че процедурата е максимално улеснена и е сведена до попълване на два документа – констативен протокол и заявление.

         Успехът в борбата с АЧС зависи от стриктното спазване и прилагане на всички необходими мерки за биологична безопасност, и най-вече спазване биосигурността в стопанствата, в които се отглеждат свинете. Затова, независимо от мястото и големината на стопанството, в което се отглеждат домашни свине, то трябва да бъде регистрирано и с мерки за биосигурност.

Pin It on Pinterest