Услуги и задължения към Община Търговище се заплащат по електронен път

135 електронни услуги на Община Търговище могат да бъдат заявени и заплатени онлайн чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

За да се заяви и заплати услуга или друго задължение, е необходимо гражданите да имат профил в Системата www.edelivery.egov.bg. Профил се създава с облачен или физически електронен подпис или с ПИК на НОИ. След това се зарежда страницата www.egov.bg, последователно се избират бутони „Централизирано заявяване“ и „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Посочва се желаната услуга. Попълват се необходимите данни и се изпраща заявлението.

В Системата за сигурно електронно връчване се получава съобщение за дължимо плащане към Община Търговище. Избира се бутон „Плати задължения“.

Община Търговище продължава да работи в посока разширяване предлаганите онлайн услуги за по-голямо удобство на гражданите, включително в условията на глобална пандемия. Администрацията предоставя по електронен път също справки и услуги, за които не е необходим електронен подпис. Заедно с тези, предоставяни чрез Системата на ДАЕУ, общият им брой е 150.

Pin It on Pinterest