Удължено е работното време на касите на „Местни данъци и такси“ в Търговище

От днес, 16 декември, до края на годината, се удължава работното време на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Центъра за административно обслужване на Общината.

Работното време на касите е от 8.30 до 18.00 часа, без прекъсване.

Освен заплащане на различните видове налози, гражданите ще могат да подават и заявления за издаване на данъчна оценка за имот, коригиращи декларации и други услуги.

Припомняме, че дължимите суми могат да бъдат заплатени и чрез пощенски запис; чрез системите Epay и Еasypay, както и по банков път.

Банковата сметка на Община Търговище е IBAN: BG60UBBS80028413869000; банка ОББ – клон Търговище. При плащане се отбелязва и кодът на съответния налог: за данък върху недвижимите имоти – 442100; за такса битови отпадъци – 442400; за данък върху превозните средства – 442300; патентен данък – 441400.

Информация за размера на задълженията може да се получи в отдел „Местни данъци и такси” и на телефони 0601/6 87 55 и 0601/6 86 84, както и в интернет страницата: www.targovishte.bg, чрез издаден от „Местни данъци и такси” код за проверка.

Pin It on Pinterest