Удължават срокът за набиране на преброители и контрольори

До 16-и ноември се удължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в страната през следващата година.

Това стана ясно от проведен по-рано през деня разговор между ръководствата на Областна администрация Русе и ТСБ-Север.

Припомняме, че кампанията за набиране на хора, които да се включат в преброяването стартира на 15-и септември тази година, като до момента в страната са набрани 53.3% от необходимите преброители и 61.7% от планираната бройка за контрольори. В 103 от общините са набрани повече от 85% от необходимите кандидати, докато в 20 все още не са достигнати дори 20%.

По данни на Териториалното статистическо бюро за безпроблемното протичане на преброяването в област Русе са необходими 664 преброители, като до момента желаещите са 389, което е приблизително 59%. Доста по-високо е процентното съотношение при съпоставката на набраните за сега контрольори към бройката, която трябва. Вече 143-ма души са пожелали да станат контрольори при необходимост от 172-ма, което представлява 83%. Необходимо е да се отбележи, че в някои от населените места има даже повече кандидати отколкото е необходимо, докато в други ситуацията е по-притеснителна. Например в най-голямата русенска община са необходими 433-ма преброители, а до днес такова желание са изразили 190 човека, което е 43.9%. Повече кандидати от необходимия брой преброители има в Ценово и Две могили, където бройката е съответно със 6 и 4 човека нагоре. При предложени за Ценово и Две могили 21 и 38 преброители, то желаещите да се включат са вече 27 и 42-ма. В община Сливо поле са необходими още трима преброители, така че техният брой да стане 35, което означава, че заложения показател там е изпълнен на 91.4%. В Беленско пък е необходим само още един преброител и така там преброителите в готовност ще бъдат 39. В Борово и Иваново имат нужда от по още 11 преброители, а във Ветово от 16.

Що се касае до контрольорите, то в две от общините – Сливо поле и Ветово подалите заявление да изпълняват тази длъжност са точно колкото е необходимият брой – 12 и 10, а в други две общини – Иваново и Две могили кандидатите са повече от колкото е заявено. И за Иваново и за Две могили необходимостта е от по 14 контрольори, а кандидатите са вече съответно 17 и 21. В най-голямата община от областта – Русе кандидатите са 66 при 91 планирани места, което е приблизително 73%. В Бяла и Борово за момента заявления са подали съответно 13 и 4 лица от респективно планирани 14 и 8. Същевременно в община Ценово няма нито един пожелал да стане контрольор по време на предстоящото преброяване, а там необходимостта е от 9 човека.

В обобщение може да се посочи, че от всички 8 общини в областта, то в Ценово и Две могили са набрани даже повече от необходимия брой преброители. В Русенско процентът е все още под 50, на 50% бариера са в Борово, а в Бяла, Ветово, Иваново и Сливо поле показателят варира между 67% и 97%. По-конкретно процентното съотношение между кандидати и необходима бройка е следното – във Ветово – 61%, в Иваново – 68.6%, в Сливо поле – 91.4%, а в Бяла 97.4%. При набирането на контрольори почти никъде няма проблеми, но в Ценово все още няма нито един желаещ. Всички останали общини са с над 50% съотношение между подали заявления и необходима бройка, като в Борово процентът е отново точно 50.

Pin It on Pinterest