Удължават патронажната грижа за възрастни и лица с невъзможност за самообслужване в Търговище

До средата на месец март 2021 г. се удължава срокът за предоставяне на мобилните здравни и социални услуги по проект „Патронажна  грижа в община Търговище“. В докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров иска разрешение услугите да продължат да се предоставят на потребителите безвъзмездно. 

По проекта 118 възрастни, лица с увреждания и невъзможност за самообслужване ще продължат да получават грижи в домовете си до 2 часа на ден. На тях ще се предоставят медицински грижи, рехабилитация и ще се оказва подкрепа в извършването на ежедневни битови дейности. 

Както досега, за потребителите ще се грижат медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог. 

Припомняме, че проектът, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, стартира през октомври 2019 г. и бе с първоначална продължителност от 12 месеца. 

Общинският съвет ще разгледа предложението на кмета д-р Димитров на предстоящото заседание на 24 септември. 

Pin It on Pinterest